Budowa i serwis WLAN

Profesjonalnie wykonujemy i serwisujemy sieci WLAN oparte o normy IEEE 802.11 (WiFi)

Oferujemy:

– instalacje sieci WiFi w obiektach biurowych, przemysłowych i wielkopowierzchniowych, szpitalach, na placach i instalacje zewnętrzne,
– instalacje światłowodowe, miedziane i szafy dystrybucyjne dla Wifi,
– zasilanie PoE,
– prace w obiektach wysokiego składowania; posiadamy uprawnienia do prac wysokościowych i na zwyżki,
– precyzyjne pomiary i diagnostykę sieci bezprzewodowych,
– najwyższej klasy przyrządy pomiarowe Ekahau Sidekick, wspierające najnowszy standard 802.11ax (Wi-Fi 6),
– konfigurujemy mosty radiowe.

Realizujemy instalacje dowolniej wielkości i złożoności zarówno w obiektach wielkopowierzchniowych oraz budynkach, jak i w obiektach specjalnego przeznaczenia, np. chłodniach, halach produkcyjnych.

Serwisujemy sieci bezprzewodowe

W ramach badania analizujemy wymogi użytkownika i stan zastany, weryfikujemy sieci wszystkich typów pracujące w zasięgu, analizujemy parametry zasilania, anteny i access pointy. Przeprowadzamy szereg czynności analityczno-diagnostycznych związanych zarówno z częścią pasywną, jak i aktywną sieci. Łączymy złożoną procedurę serwisową z uniwersalnym, całościowym spojrzeniem na sieć.

Budowa i serwis WiFi

ul. Łokietka 3/121|30-009 Kraków|603 22 86 86|12 632 74 10|Ratio Technika Sieciowa Sp. z o.o.